Kort beskrivning av Laisälven


 

Färden börjar med en båttur (pris tillkommer) över sjön Yraft till den första forsen vid Bäverholm. Sedan följer Ni den markerade gångstigen till Kattuggleselet där det finns tre plastkanoter. Här börjar paddlingen. Den första sträckan är ca 3 km fram till Kattuggleforsen där man måste bära kanoten 300 meter förbi forsen. Här finns även en fin raststuga med kamin, som står öppen för alla. Sedan fortsätter man paddla ca 5 km till Fjällfors. Här lämnar man kanoterna och följer gångstigen förbi forsarna ca 2,5 kilometer fram till Bietsitjselet där det finns nya kanoter som väntar. Det här selet sträcker sig 3 km upp efter älven.

Numera finns det även möjlighet att hyra kanot i Plassaselet. Då lämnar man kanoterna i den västra änden av Bietsitjselet och fortsätter till fots förbi forsarna ca 3 km, sedan kan man paddla de sista farbara 4 km innan forsarna tar vid upp mot Nasafjäll.

 

 Prislista för hyra av kanoter sommaren 2022
 I priset ingår kanot, 2 paddlar och 2 flytvästar.
  1dag 2dag 3dag

4dag

5dag

6dag

7dag

 
 Pris 400:- 750:- 1000:- 1200:- 1400:- 1600:- 1800:-  
 Självrisk vid haveri 3000:- + moms

 Kanot i Plassaselet uthyres enskilt 450:-/dag

 

 

Kattugelselet: Här finns de första kanoterna. 3 km paddling till den första forsen.

 

Kattuggelforsen: Här måste Ni bära kanoterna förbi forsen, det är ca 300 m.

 

 

I förgrunden ser du Laisälven som slingrar sig upp till Fjällfors. Vid den lilla holmen på bilden ligger Fjällfors. Längst upp på bilden ser du
Bietjikselet

 

Fjällfors: Här lämnar Ni de första kanoterna och vandrar 2,5 km till fots.

 

Bietsitjselet: Här finns nya kanoter som Ni kan paddla 3 km upp efter älven.