LAISÄLVEN

En av Sveriges absolut vackraste älvdalar. En kristallklar älv där sandsträndernas renhet och strandängarnas blomsterprakt slår besökaren med häpnad. En älvdal med livliga forsar, spegelblanka grunda sel med sandbotten, varvad med djuphöljor i forsnackarna, där flugfiskarna har sitt eldorado. Överallt finns röding och öring. Ingen annan fisk. Och det bästa av allt, det är vild fisk som aldrig har blivit inplanterad.

bilderundersidor/badare2.jpg (14520 bytes)

bilderundersidor/badnymferna.jpg (14838 bytes)


Tänk dig att sitta vid elden i den ljusa sommarnatten och njuta av glödstekt öring, medan myggen bjuder upp till dans. Låta blicken följa älvens slingrande serpentiner upp mot de närliggande fjällen. Att få uppleva älgens majestätiska gång ned till vattnet för att dricka.

När man sedan mätt och belåten går in i stugan, för att sova bort ett par dyrbara timmar innan fågelsången tar vid, då har man vederkvickt sin själ att orka med den vinter som kommer även i år.

 

LAISÄLVEN maj- juni

I mittan av maj börjar smältvattnet söka sig ned till älven från de intilliggande fjällen. Efter någon dag stiger vattnen så isen lossnar från stränderna, flyter med älven, krossas i forsarna och så plötsligt har älven kastat sin boja och är helt fri. Mäktigt sväller den mer och mer. Med höga brösttoner kastar sig vattnet genom forsarna, breder ut sig långt upp på stränderna. Når upp i höjd med hängbroarna, där de högsta flodvågerna girigt slickar gångbanan, för att kanske ibland vräka bron i forsen.

bilderundersidor/flodalven.jpg (19713 bytes)

bilderundersidor/varfloden.jpg (14336 bytes)


Nu kommer alla flyttfåglar, simfåglar, vadare och alla andra småfåglar som ingen vet namnet på. Och alla har de så bråttom att hitta sin partner, bygga sina bon, lägga sina ägg och äta då och då. Men vad gör väl det när det inte finns någon natt så att man behöver sova.
På strandängarna börjar kabbelleka och tibast att blomma. Och snart kommer smörblommorna i miljoner att härska på alla ängar.

 

NASAFJÄLL

I byn finns rester från Nasafjälls gruvepok på 1700-talet. Pieljekaise nationalpark börjar 6 km från Adolfström. Med båt (ca 3 km) når du Yraftdeltats naturreservat med slåtterängar. Merkbergets naturreservat och Merkforsarna ligger inom rimligt bilavstånd, ca 1 mil.

Gamlasagen.JPG (16515 bytes)

delta.jpg (9653 bytes)

YRAFTDELTATS NATURRESERVAT

När bergsmännen kom till Adolfström på sent 1770- tal upptäckte man att på Yraftdeltat fanns mängder med hö som man kunde bära till sina kreatur.
I nästan oavbruten tid från dessa dagar och till nutid har det bärgats hö och görs så fortfarande. I deltat finns ett 50-hölador kvar. Ett märkligt landskap med sandstränder, slåtterängar, videområden med fåglar av allehanda slag.

Älgen har rikligt med föda på strandängarna och gömslen där de kan dra sig tillbaka under dagen. På strandrevlarna finns mat för simfåglar och vadare. I sjön jagar lommen småfisk till mat åt sina hungriga ungar.

myrvy.jpg (16255 bytes)